Σύσταση νέου ΔΣ

Α.Π.:01/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 02/04/2018

Πραγματοποιήθηκε στις 02 Απριλίου  (ημέρα Δευτέρα), στις 2μ.μ., στη Λ. Αθηνών 106, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων WIND.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

  1. Συγκρότηση ΔΣ  σε σώμα
  2. Τρέχοντα Εργασιακά ζητήματα

 Στο 1ο θέμα, μετά από τις προβλεπόμενες αρχαιρεσίες, η σύνθεση του ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Κολιούση Όλγα, Πρόεδρος

Ράδος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος

Γιώνη Αθανασία (Σήλια), Γενικός Γραμματέας

Μπακοπούλου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Γραμματέας

Μπακλαβάς Ευάγγελος, Ταμίας

Βασιλάκης Γεώργιος, τακτικό μέλος

Τσουμάκα Δήμητρα, τακτικό μέλος

 

Download (DOCX, 17KB)

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.