Αίτηση δήλωσης υποψηφιότητας σε αρχαιρεσίες

20/02/2010

Συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία στο αριστερό μέρος της αίτησης. Στο δεξιό μέρος, συμπληρώνετε τη λέξη Μεμονομένος σε περίπτωση που δεν κατεβαίνετε σαν υποψήφιο/α μέλος κάποιας παράταξης ή αν δεν συμβαίνει αυτό και είστε υποψήφιο/α μέλος κάποιας συνδικαλιστικής παράταξης, συμπληρώνετε το όνομα της συνδικαλιστικής παράταξης . Στο πιο κάτω πεδίο συμπληρώνετε τα συνδικαλιστικά όργανα (π.χ ΔΣ, Ελεγκτική επιτροπή, ΕΚΑ, ΟΙΥΕ κλπ) που θέλετε να είστε υποψήφιος/α. Στη συνέχεια καταθέτεται την αίτηση στην εφορευτική επιτροπή ή αποστέλλεται στο φαξ του σωματείου 2105100961

Κατεβάστε σχετικό υλικό εδώ