2/7/13 Νέα Ανακοίνωση του σωματειου wind για το NETWORK SHARING

29/06/2013

2/7/13 Ανακοίνωση του ΔΣ για το NETWORK SHARING-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜ (WIND)-ΠΑ.Σ.Ε.ΤΙΜ

Κατεβάστε σχετικό υλικό εδώ