ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ WIND 10/7

29/06/2013

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜ (wind)-ΠΑ.Σ.Ε.ΤΙΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 10/7/2013

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατεβάστε σχετικό υλικό εδώ