4/12 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ WIND ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

01/02/2014

4/12 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ WIND ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κατεβάστε σχετικό υλικό εδώ