6/9 Περιοδεία του Σωματείου στους χώρους εργασίας Μαρούσι & Λ. Αθηνών την Τετάρτη 7/9 και την Τρίτη 13/9 & Ωραιόκαστρο Θεσ/κης την Πέμπτη 8/9

06/01/2016

6/9 Περιοδεία του Σωματείου στους χώρους εργασίας Μαρούσι & Λ. Αθηνών την Τετάρτη 7/9 και την Τρίτη 13/9 & Ωραιόκαστρο Θεσ/κης την Πέμπτη 8/9

Κατεβάστε σχετικό υλικό εδώ