Ίδρυση-Ιστορία

Στις 7 Ιουλίου 2005 επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο (απόφαση 4348/2005) η σύσταση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜ HELLAS. Είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, επεξεργασία Καταστατικού και έγκρισή του από την Ιδρυτική Συνέλευση, όπου και εκλέχτηκε μια Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή.

Στόχος του Σωματείου είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων στην εταιρία. Ένας στόχος που προϋποθέτει την ανάπτυξη σχέσεων συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ μας. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε τη δική μας ξεχωριστή θέση μέσα στην εταιρία, όλοι μαζί με τη δουλειά μας παράγουμε το τελικό αποτέλεσμά της και κοινά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Γι αυτό μόνο με μια αυτόνομη, δική μας φωνή και με κοινές προσπάθειες μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά και να βελτιώσουμε τη θέση μας.

Το Σωματείο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της πρώτης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) το 2006. Μετά από πολλά εμπόδια κατάφερε και υπογράψε την πρώτη ΕΣΣΕ τον Ιούλιο του 2007, που περιλάμβανε όλο το 2007 και τους 3 τελευταίους μήνες από το 2006. Τον Νοέμβριο του 2008 κατά την διάρκεια διαπραγματεύσεων στον ΟΜΕΔ με την διοίκηση της εταιρίας υπόγραψε τη δεύτερη ΕΣΣΕ για το έτος 2008.

Με την εφαρμογή ΕΣΣΕ το σωματείο έβαλε μια τάξη στη μισθολογική αδιαφάνεια που επέβαλλε έως τότε η διοίκηση της επιχείρησης. Καθόρισε μισθούς-επιδόματα-όρους εργασίας.Το έργο όμως αυτό δεν έχει τελειώσει καθώς η διοίκηση αρνείτε ακόμα τη βελτίωση των παραπάνω παραγόντων ή και την προσθήκη νέων.

Η μόνη απάντησή μας σε αυτό είναι η κοινή δράση-συμμετοχή και ο διαρκής αγώνας μας.
Η μόνη απάντηση είναι η ενδυνάμωση και η διεύρυνση των μελών.

Τέλος το Σωματείο είναι μέλος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) και του Εργατικού Κέντρου Αθηνών (ΕΚΑ).